ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


 

Ξυλοδημιουργίες
Μπελέκα-Κοντού

Ηρώων Πολυτεχνείου 64,
192 00, Ελευσίνα
Τηλ.: 210 554 3772
Κιν.:  693 242 3197
E-mail: stkontoumpeleka@gmail.com